Technology

Czym charakteryzuje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

16.11.2020, 16:23 0 komentarzy
Czym charakteryzuje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Od przeszło 25 lat, 16 listopada oficjalnie świętuje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który został uzgodniony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Ta data, ma co roku głosić, że z brakiem akceptacji na co dzień styka się bardzo dużo osób. Zasygnalizowanie do licznych instytucji publicznych, naukowców oraz rządów tego rodzaju jest natchnieniem do tego, by znaleźli wyjście z tego dużego problemu. Edukowanie, czy także organizowanie wielu paneli dyskusyjnych ma na celu upowszechnianie tolerancji oraz zmniejszenie się przemocy wobec osób dyskryminowanych, co zdaniem organizacji UNESCO jest doskonałą metodą przeciwdziałania różnym złym zachowaniom w tym zakresie.

Regularnie występujące akty terroru, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i różnego rodzaju nietolerancji, były jednym z powodów stworzenia tejże inicjatywy. Stwierdzono jednak, że to właśnie te grupy mają styczność z częstą marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez rówieśników. Przejawy braku aceptacji bywają naprawdę niepokojące dla osób prześladowanych, dlatego też obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji mają ostrzegać o różnego rodzaju sytuacjach, w których dochodzi do agresji, a także pomóc w odnalezieniu głębszych przesłanek pojawiania się braku akceptacji. Takie działania mają stać się pomocne do tego, żeby zrozumieć, czym faktycznie jest szanowanie nie swoich praw i cudzej własności, ale też uzasadnić, co to jest uznanie i zaakceptowanie różnic indywidualnych. Ma także szkolić, uczyć uznania różnorodności względem kultur, rozumienia innych ludzi, ale również głównym celem tego rodzaju działań jest umiejętność słuchania drugiego człowieka.

Jak świętowano w Polsce Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Zarówno prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast ogłosili ogólny apel, w którym przekazują silne oparcie dla osób, które doznały werbalnej i fizycznej agresji wynikającej z rasizmu oraz homofobii. Prezydenci takich miast jak Warszawa, Gdańsk, Poznań, Lublin oraz Katowice wspomogli swoim podpisem ten manifest. Solidarność dnia 16 listopada będzie wyrażana przez wywieszanie tęczowych flag oraz oświetlenie wielu budynków, jak ogłosił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W szczególności w tęczowych barwach został oświetlony most Śląsko-Dąbrowski oraz Pałac Kultury i Nauki.

Zostaw komentarz